oznaczenie sprawy MZUK.EPZ.50.62.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 400 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Wykonanie miejsc parkingowych na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach 2
Część 1: wykonanie miejsc parkingowych na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach ETAP I

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MAREK DZIEMBA
STRZELCÓW BYTOMSKICH 36  41-902 BYTOM
645 000,00 
skrócenie terminu o 14 dni
60 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy
 2
P.U.H JULKAN S.C. ANDRZEJ KOŁODZIEJ, FRANCISZEK KOŁODZIEJ
LIPOWA 13   44-187 SIEROTY
577 312,99 
skrócenie terminu o 14 dni
60 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy
 3
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A.
NAD BYTOMKĄ 1   44-100 GLIWICE
 837 902,73
skrócenie terminu realizacjo o 14 dni
60 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy
 4
TB INFRA Mariusz Życiński
Tartaczna 20   40-749 Katowice
 690 611,84
skrócenie terminu realizacji o 14 dni
60 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE HYDROBUD SP Z O.O.
INWALIDZKA 18   41-506 CHORZÓW
 639 198,28
skrócenie terminu realizacji o 14 dni
60 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy
6
EUROTECH SP. Z O. O.
DR. BRONISŁAWA HAGERA 41   41-800 ZABRZE
580 797,24 
skrócenie terminu realizacji o 14 dni
60 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy
8
DROGOMAX Sp. z o.o.
Zagórska 133 42-680 Tarnowskie Góry
530 694,68 
skrócenie terminu realizacjo o 14 dni
60 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy

Katarzyna Pałka
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)