Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.61.2018 Gliwice,  16-11-2018 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Zakup podestu ruchomego przejezdnego na podwoziu samochodowym


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Zmianie ulega treść ZAŁĄCZNIKA nr 1 formularz oferty, Zamawiający wprowadził nowy załącznik:
formularz oferty ZAŁĄCZNIK nr 1 _ nowy
 

 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.gliwice.pl

tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl