oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.61.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 350 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup podestu ruchomego przejezdnego na podwoziu samochodowym


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
WINDEX A. Aszyk
Towarowa 8  89-600 Chojnice
346 860,00 
14 grudnia 2018 r.
3 miesiące
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)