oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.59.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 450 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy ceremonialny


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
CERBER EWA BARBARA SURMACZ
LUDWIKA WARYŃSKIEGO 27B  05-090 NOWE GROCHOLICE
450 000,00 
14 grudnia 2018 r.
6 miesięcy od daty odbioru
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)