oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.63.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 215 004,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą rębaka do gałęzi


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI A.POPEK, J.FRANEK SP. JAWNA
MIEDZIANA 3  31-567 KRAKÓW
199 998,00 
14.12.2018
24 m-ce
zgodnie z umową

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)