Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.66.2018 Gliwice,  30-11-2018 r.
nr kor. MZUK.39803.2018

 
Dotyczy: Zakup samochodu osobowo-ciężarowego kat. N1.


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy zamawiający dopuści nadwozie 7-osobowe z łatwo demontowalnym trzecim rzędem siedzeń?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuści nadwozie 7 osobowe.
Pytanie nr 2:
Czy zamawiający dopuści silnik benzynowy o mocy 125 KM (92 kW)?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuści silnik o mocy 92 kW.
W związku z powyższym zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz oraz zmiany ogłoszenia.


 

 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl