oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.67.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie
grupa części II
zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
unieważnione dla grupy części II - Rejon 2:
część II A - tereny zieleni miejskiej w Rejonie 2:
unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz.1986), cena najkorzystniejszej i jedynej oferty 435 614,16 zł, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 87 399,00 zł.
część II B - obiekty sportowo rekreacyjne w Rejonie 2:
unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz.1986), cena najkorzystniejszej i jedynej oferty 150 446,56 zł, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 69 875,08 zł.

W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie
grupa części IV
zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
unieważnione dla grupy części IV - Park Chrobrego:
część IV A - tereny zieleni na terenie Parku Chrobrego
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz.1986), cena najkorzystniejszej oferty 157 672,44 zł, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 111 384,00 zł.
część IV B - plac zabaw na terenie Parku Chrobrego
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz.1986), cena najkorzystniejszej oferty 25 272,00 zł, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 5 424,79 zł.

 

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
wszystkie części grupy II
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2,
44-100 GLIWICE
0,00
2.
wszystkie części grupy IV
REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY SP. Z O.O
NAKIELSKA 1/3,
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
0,00
3.
wszystkie części grupy IV
BARGIEŁ JAROSŁAW BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE BART
NIEPODLEGŁOŚCI 44A,
42-504 BĘDZIN
0,00
4.
wszystkie części grupy IV
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA
0,00


specjalista ds. zamówień publicznych

18-12-2018 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

18-12-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)