oznaczenie sprawy MZUK.EPZ.50.68.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 39 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Kompleksowa opieka weterynaryjna.
Sterylizacja i kastracja oraz leczenie kotów wolno żyjących - część II

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 2
SPÓŁKA CYWILNA B.KRĘCZYŃSKA, J.SPÓLNICKI, A.HAŁUN, B.HAJDAS-HAŁUN
KU DOŁOM 6  44-100 GLIWICE
640,00 
01.01.2019 do 31.12.2019
zgodnie z warunkami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)