oznaczenie sprawy MZUK.EPZ.50.68.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 27 562,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Kompleksowa opieka weterynaryjna.
Sterylizacja i kastracja psów i kotów, posiadających właścicieli zamieszkałych na terenie miasta Gliwice - część III

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA. JĘDRZEJ ZIEMIŃSKI, MARTA ZIEMIŃSKA
ALEKSANDRA FREDRY 4  44-100 GLIWICE
27 562,00 
01.01.2019 do 31.12.2019
zgodnie z warunkami umowy
 2
SPÓŁKA CYWILNA B.KRĘCZYŃSKA, J.SPÓLNICKI, A.HAŁUN, B.HAJDAS-HAŁUN
KU DOŁOM 6   44-100 GLIWICE
25 490,00 
01.01.2019 do 31.12.2019
zgodnie z warunkami umowy
 3
AMICUS - PRAKTYKA WETERYNARYJNA S.C.
PSZCZYŃSKA 2   44-100 GLIWICE
 31 800,00
01.01.2019 do 31.12.2019
zgodnie z warunkami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)