oznaczenie sprawy MZUK.EPZ.50.68.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 4 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Kompleksowa opieka weterynaryjna.
Wszczepianie mikroprocesorów bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Gliwice oraz psom i kotom posiadającym właścicieli mieszkających w Gliwicach - część IV

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 3
AMICUS - PRAKTYKA WETERYNARYJNA S.C.
PSZCZYŃSKA 2  44-100 GLIWICE
3 510,00 
01.01.2019 do 31.12.2019
zgodnie z warunkami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)