oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.1.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 133 581,08 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo rekreacyjnych w Gliwicach-część I sprzątanie na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo - rekreacyjnych


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena dla części I 
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 4
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
GLIWICKA 25  44-145 STANICA
149 877,83 
30.11.2019 r.
zgodnie z umową
 5
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2   44-100 GLIWICE
439 545,50 
30.11.2019 r.
zgodnie z umową
 8
WALPEX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM WALTER HEINRICH
RACIBORSKA 58   44-153 TRACHY
 309 553,00
30.11.2019 r.
zgodnie z umową
 9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A   44-177 CHUDÓW
 116 640,00
30.11.2019 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)