Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.5.2019 Gliwice,  25-01-2019 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Budowa skweru rekreacyjno wypoczynkowego przy ul. Stefana Czarnieckiego.


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

zmianie ulega przedmiar robót w pozycji 11 oraz w pozycji 37.

Nowy, poprawiony przedmiar jest dostępny na stronie internetowej pod dokumentacją przedmiotowego przetargu pod nazwą NOWY PRZEDMIAR.

 
 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.gliwice.pl

tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl