oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.5.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 260 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Budowa skweru rekreacyjno wypoczynkowego przy ul. Stefana Czarnieckiego.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MAREK DZIEMBA
STRZELCÓW BYTOMSKICH 36  41-902 BYTOM
239 500,00 
3 m-ce od daty podpisania umowy
60 m-cy
zgodnie z warunkami umowy
 2
KM-BUD MIROSŁAWA KĄKOL
KOSZAROWA 12E/49   40-068 KATOWICE
268 342,95 
3 m-ce od daty podpisania umowy
40 m-cy
zgodnie z warunkami umowy
 3
COLOR-SPORT S,C, ADAM WILK, WALDEMAR KOSIOROWSKI
WARSZAWSKA 299   43-155 BIERUŃ
 272 646,71
3 m-ce od daty podpisania umowy
60 m-cy
zgodnie z warunkami umowy
 4
NEMAR Sp.z o.o. Sp.K.
Mickiewicza 29   40-085 Katowice
 296 877,94
3 m-ce od daty podpisania umowy
60 m-cy
zgodnie z warunkami umowy
5
Baugart Sp. z o.o.
Floriana 7   44-190 Knurów
 281 429,70
3 m-ce od daty podpisania umowy
60 m-cy
zgodnie z warunkami umowy
6
ZAKŁAD USŁUGOWY KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH JACEK WIECZOREK
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 4   41-900 BYTOM
299 425,80 
3 m-ce od daty podpisania umowy
60 m-cy
zgodnie z warunkami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)