ZAŁĄCZNIK NR 5
 
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.3.2019 

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy 

 
WYKAZ NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKONAWCY
dotyczy postępowania:
Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną

Wykaz potencjału technicznego wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w  ogłoszeniu.

 

Lp.
Nazwa 
Cechy podstawowe
potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
Podstawa dysponowania (należy wpisać np.: własność, dzierżawa, użyczenie)
   

Środek transportu do wywozu zrębek oraz drewna,

DMC .......... (max 5 ton)

 
   

Środek transportu do wywozu zrębek oraz drewna,

DMC .......... (max 5 ton)

 
   

Pilarka spalinowa o mocy

.................kW

 
   

Pilarka spalinowa o mocy

.................kW

 
   

Pilarka spalinowa o mocy

.................kW

 
   

Pilarka spalinowa o mocy

.................kW

 
   

Maszyna do zrębkowania

gałęzi

 
    Frezarka do pni  
   

Zwyżka

wysokość .........(min 18 m)

 
 
 
 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

___________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej