oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.3.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 148 500,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną część II - tereny zieleni miejskiej z Parkiem Chopina


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Zakład Usług Leśnych ELITELAS Krzysztof Madej
Rozalin 103  39-460 Nowa Dęba
28 652,40 
20 grudnia 2019 r.
zgodnie z umową
 3
P.P.H.U SERWIS ZIELEŃ ŁUKASZ KONIG
MIARKI 20   42-600 TARNOWSKIE GÓRY
14 040,00 
20 grudnia 2019 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)