Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.3.2019
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną - część I Cmentarze Komunalne
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 4 złożona przez firmę:
PPU HEBEX S.C. IRENEUSZ I ANNA NOCULAK
JANKOWSKIEGO 1, 41-710 RUDA ŚLĄSKA z ceną 26 465,40 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
07-02-2019 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
07-02-2019 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej