oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.6.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 16 923,60 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz zdostawa materiału szkółkarskiego_Drzewa


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie
Kościelna 5  62-610 Sompolno
21 880,80 
31.10.2019 r.
zgodnie z umową
 2
Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie Bolesław Łakomski
Krycha 10   62-610 Sompolno
36 990,00 
31.10.2019 r.
zgodnie z umową
 3
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL
CECHOWA 127A   30-685 KRAKÓW
 14 541,12
31.10.2019 r.
zgodnie z umową
 5
BOOT& HORTORUS SP. Z O.O.
STRUŻAŃSKA 61   05-126 NIEPORĘT
 27 880,20
31.10.2019 r.
zgodnie z umową
6
Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska
Władysława Łokietka 15   32-545 Karniowice
 41 428,80
31.10.2019 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)