oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.6.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 27 388,80 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz zdostawa materiału szkółkarskiego_zmieszany materiał szkółkarski


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE ARKADIUSZ NAWROCKI
KOŚCIELNA 5  62-610 LUBSTÓW
39 159,72 
12.04.2019 r.
zgodnie z umową
 6
Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska
Władysława Łokietka 15   32-545 Karniowice
26 794,80 
12.04.2019 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)