oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.8.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 109 760,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą materiału roslinnego


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
DIANT-POL POLSKA OGRODNICTWO PRODUKCYJNE ANNA KWIECIEŃ
ŚWIERCZEWSKIEGO 5/60  32-090 SŁOMNIKI
113 686,20 
30.10.2019 r.
zgodnie z umową
 2
BOOT& HORTORUS SP. Z O.O.
STRUŻAŃSKA 61   05-126 NIEPORĘT
19 170,00 
30.10.2019 r.
zgodnie z umową
 3
GOSPODARSTWO OGRODNICZE PIOTR MILER
WSCHODNIA 20   41-503 CHORZÓW
 88 945,00
30.10.2019 r.
zgodnie z umową
 4
SMART MICHAŁ CZARNECKI
SZKUTNICZA 16   51-180 WROCŁAW
 170 218,80
30.10.2019 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)