oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.12.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 73 491,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach
część 2

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 7
ZAKŁAD USŁUGOWY KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH JACEK WIECZOREK
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 4  41-900 BYTOM
83 980,80 
6 września 2019 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)