oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.12.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 80 110,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach
część 4

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 2
REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY SP. Z O.O
NAKIELSKA 1/3  42-600 TARNOWSKIE GÓRY
111 878,61 
6 września 2019 r.
zgodnie z umową
 3
F.P.H.U. FRESCO-ECO BOGUSŁAWA GOLIS
KNUROWSKA 35A   41-800 ZABRZE
130 254,27 
6 września 2019 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)