oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.12.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 20 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach
część 8

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 3
F.P.H.U. FRESCO-ECO BOGUSŁAWA GOLIS
KNUROWSKA 35A  41-800 ZABRZE
1 499,90 
30 października 2019 r.
zgodnie z umową
 5
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
GLIWICKA 25   44-145 STANICA
3 240,00 
30 października 2019 r.
zgodnie z umową
 8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A   44-177 CHUDÓW
 1 674,00
30 października 2019 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)