oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.12.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 50 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach"
oferty dodatkowe do części 7

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36  44-105 GLIWICE
2 041,20 
30 listopada 2019 r.
zgodnie z umową
 4
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
GLIWICKA 25   44-145 STANICA
1 942,92 
30 listopada 2019 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)