Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Załatwiane sprawy 

wydruk do pliku pdf

Palmiarnia Miejska w Gliwicach
ul. Fredry 6
godz. otwarcia: poniedziałek – nieczynne; wtorek – piątek 9:00 - 18:00; sobota – niedziela 10:00 - 18:00

- wynajem pomieszczeń Palmiarni do działalności komercyjnej

- zamawianie wycieczek: w godz. 9:00 - 17:00 (w poniedziałki nieczynne) pod numerem tel. 32 231-32-39 lub adresem e-mail: palmiarnia.rezerwacje@mzuk.pl (obsługiwany w godz. otwarcia Palmiarni)

- badanie jakości obsługi klienta - wypełnione ankiety prosimy kierować na adres palmiarnia@mzuk.pl


Ośrodek wypoczynkowy w Czechowicach

ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice, tel./fax.: 32 238-88-70

- cennik

- regulamin obiektu

- rezerwacja domków: można dokonać zarówno telefonicznie pod numerem (32) 238 88 70, drogą mailową: owczechowice@mzuk.pl lub osobiście w biurze ośrodka przed sezonem, tj. od 01.09 do 14.06 w godzinach 7:00 - 15:00, w sezonie, tj. od 15.06 do 31.08 w godzinach 10:00 - 18:00

- informacje nt. temperatury wody i powietrza w sezonie są codziennie umieszczane na tablicy budynku ratowników wodnych oraz na stronie serwisu kąpielowego sk.gis.gov.pl; informacje o jakości wody umieszczane są także na tablicy przy plaży oraz są dostępne do wglądu w biurze kierownika ośrodka


Kryte pływalnie: Delfin, Mewa, Olimpijczyk

- dane teleadresowe:

  • Delfin: ul. Warszawska 35, telefon kasa: 32 331 04 45, telefon kierownik: 32 335 61 74, delfin@mzuk.pl, godz. otwarcia: poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00, sobota 8:00 - 22:00, niedziela i święta 8:00 - 22:00
  • Mewa: ul. Mewy 36, telefon kasa: 32 232-37-66, telefon kierownik: 32 305-06-46, mewa@mzuk.pl; godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00, sobota 10:00 - 22:00, niedziela i święta 10:00 - 22:00
  • Olimpijczyk: ul. Oriona 120, telefon: 32 445-05-75, olimpijczyk@mzuk.pl, godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00, sobota 8:00 - 22:00, niedziela i święta 8:00 - 22:00

- cennik krytych pływalni

- zasady sprzedaży i korzystania z Karty Stałego Klienta

- w pływalniach zarządzanych przez MZUK obowiązują programy "Rodzina 3+" oraz "Gliwicki Senior 67+ i 75+"

- regulamin obiektów

- rezerwacja sali sportowej na terenie pływalni Delfin odbywa się poprzez kontakt osobisty w pływalni, telefonicznie, mailowo lub poprzez witrynę miejską www.zarezerwuj.gliwice.eu na której znajduje się aktualny harmonogram dostępności sali przy ul. Warszawskiej 35

- wynajem toru, niecki basenowej, brodzika, sali fitness, sali konferencyjnej odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty z kierownikiem pływalni, a także mailowo. Przy dłużej współpracy zaleca się podpisanie umowy wynajmu. W tym celu należy wystosować pisemnie lub mailowo prośbę o zawarcie umowy na wynajem wskazując: okres obowiązywania, ilość godzin wynajmu tygodniowo, a także podając pełne dane teleadresowe niezbędne do zawarcia umowy z MZUK

- umieszczenie reklamy, w tym w formie plakatu na terenie obiektu możliwe jest po telefonicznej konsultacji z kierownikiem pływalni, a w następstwie skierowaniu prośby o zawarcie umowy na wynajem powierzchni reklamowej w której określony zostanie: okres obowiązywania, powierzchnia plakatu wyrażona w m2 oraz pełne dane teleadresowe niezbędne do zawarcia umowy z MZUK; cennik reklam


Stadiony i boiska sportowe, boiska wielofunkcyjne

- wykaz obiektów

- wynajem: w celu zarezerwowania i wynajęcia obiektu należy skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 797-328-198; cennik

- reklama: istnieje możliwość umieszczenia reklamy na terenie stadionów i boisk sportowych, cennik reklam

- regulamin obiektów


Obiekty rekreacyjno-sportowe (place zabaw, siłownie plenerowe, wybiegi dla psów, boiska, skatepark)

- regulamin obiektów

- wykaz obiektów


Korty tenisowe, ul. Kosynierów

ul. Kosynierów 6, tel.: 32 331 33 60

obiekt czyny w okresie od 1 maja do 31 października, czynne codziennie w godz. 8:00 – 22:00

obiekt oferuje: korty do gry o nawierzchni mączkowej, trybunę dla widzów przy głównym korcie, szatnie damską i męską, toalety, parking dla samochodów, kawiarnię

- cennik

- regulamin obiektu


Hala widowiskowo-sportowa w Sośnicy

ul. Sikorskiego 130, 44-103 Gliwice, tel. 32 332-10-87, mail: hala@mzuk.pl

- cennik

- regulamin obiektu

- rezerwacja hali, sali i salki na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej Sośnica odbywa się poprzez kontakt osobisty w hali, telefoniczny, mailowo lub poprzez witrynę miejską www.zarezerwuj.gliwice.eu na której znajduje się aktualny harmonogram dostępności obiektu przy ulicy Sikorskiego 130

- reklama - istnieje możliwość umieszczenia reklamy na terenie obiektu, cennik reklam


Schronisko dla zwierząt

ul. Wschodnia, telefon biuro: 501 230 771 od 10:00 do 16:00, interwencyjny: 513 127 426

czynne w tygodniu od 10:00 do 16:00, w soboty od 10:00 do 16:00

- adopcja zwierząt - odbywa się w godzinach pracy Schroniska; poprzedza ją rozmowa kwalifikacyjna oraz podpisanie umowy adopcyjnej

- Schronisko dla zwierząt w Gliwicach nie pobiera żadnych opłat

- program nieodpłatnego znakowania (czipowania) psów i kotów, które skończyły 6 miesięcy i nie są to zwierzęta hodowlane przeznaczone na sprzedaż - żeby skorzystać  z możliwości wszczepienia mikroprocesorów swoim pupilom,  należy być zameldowanym na terenie Gliwic, posiadać książeczkę zdrowia psa lub kota, a także okazać dowód tożsamości (celem potwierdzenia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia specjalnego formularza); zainteresowani powinni zgłosić się do  Przychodni Weterynaryjnej Amicus przy ulicy Pszczyńskiej 2 w Gliwicach

- program bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt obejmuje wolnożyjące koty na terenie miasta Gliwice; skierowania na sterylizację, kastrację oraz leczenie kotów wydawane są w siedzibie Schroniska dla zwierząt (w godzinach pracy placówki) oraz w siedzibie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00); zbiegi wykonywane są w Przychodni Weterynaryjnej przy ulicy Ku Dołom 6 w Gliwicach

- wolontariat - osoby zainteresowane współpracą ze Schroniskiem na zasadzie wolontariatu proszone są o kontakt z kierownictwem placówki; z przyszłymi wolontariuszami prowadzona jest rozmowa oraz szkolenie; regulamin wolontariatu


Izba wytrzeźwień - WINDYKACJA

Osoba posiadająca zadłużenie z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, która nie posiada środków finansowych na jednorazową spłatę zadłużenia może ubiegać się o ratalną spłatę lub odroczenie terminu płatności (WNIOSEK). W wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o umorzenie zadłużenia (WNIOSEK).
Do wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej (DRUK) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie MZUK lub Izby Wytrzeźwień lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres: MZUK Gliwice, 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25 C. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 36 miesięcy), a okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok.
OPŁATA PROLONGACYJNA:

Zgodnie z uchwałą Nr XX/493/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 roku wprowadza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej gdy przyczyną wydania decyzji była klęska żywiołowa lub wypadek losowy (np. ciężka choroba).

OPŁATA SKARBOWA:
Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek strony, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016 poz. 1827 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł tj. wg stawki określonej w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy zapłaty opłaty dokonuje się:

1. bezgotówkowo - bezpośrednio na rachunek bankowy:

        ING BŚ S.A. nr 51-1050-0099-5261-0410-0000-0055,

2. gotówką:

     w kasach Urzędu Miejskiego (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów lub na IV piętrze);

Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej, należy dołączyć do akt sprawy w terminie 7 dni, od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej i niedostarczenia dowodu jej zapłaty w wyznaczonym terminie czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Cmentarze komunalne

adresy cmentarzy: cmentarz Centralny przy ulicy Kozielskiej, cmentarz Lipowy przy ulicy Poniatowskiego, cmentarz w Łabędach przy ulicy Wrzosowej, cmentarz w Wilczym Gardle przy ulicy Niezapominajki, cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ulicy św. Jacka

Zarząd cmentarzy komunalnych:

ul. Kozielska 120, tel. 32 237 93 78, 32 335 04 62, 32 335 04 63, e-mail: ck@mzuk.pl; biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, w sobotę w godz. 8:00 - 13:00

- wyszukiwarka grobów

- regulamin obiektów

- istnieje możliwość rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych w Gliwicach - w celu ustalenia szczegółów oraz wysokości opłat należy skontaktować się z Zarządem Cmentarzy Komunalnych

- wnoszenie opłat za przedłużenie ważności grobów: w roku, w którym mija 20 lat po pogrzebie (najpóźniej w miesiącu, w którym był pogrzeb), należy przedłużyć ważność grobu. Opłat dokonuje się gotówką w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych przy ul. Kozielskiej 120 lub w Zakładzie Pogrzebowym Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Raciborskiej 12. Trzeba znać datę zgonu zmarłej osoby. Jeśli istnieją zaległości w opłatach, trzeba tę opłatę uzgodnić w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych przy ul. Kozielskiej 120. Opłaty można realizować również przelewem.

Przelew z Polski:

konto bankowe Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
Bank: ING Bank Śląski, 44-100 Gliwice, ul. Rynek 10
Nr konta: 86 1050 1285 1000 0002 0213 1876

Przelew z zagranicy:

konto bankowe Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
Bank: ING Bank Śląski, 44-100 Gliwice, ul. Rynek 10
IBAN: PL 86 1050 1285 1000 0002 0213 1876
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Przykład: tytuł przelewu - „dotyczy przedłużenia grobu: Jan Kowalski, zm. 23.10.1987, Cmentarz Centralny”

- dokumenty do pobrania:


Usługi pogrzebowe

Zakład pogrzebowy MZUK, ul. Raciborska 12;

czynny: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00; sobota od 8:00 do 14:00

telefony: 32 231-98-45 lub 32 231-51-38, telefon całodobowy: 503-191-150

oferuje usługi: kompleksowa organizacja pogrzebów, przewozy zwłok na terenie kraju i za granicą, przyjmowanie opłat za rezerwację miejsc i przedłużenie ważności grobu na cmentarzach komunalnych, szeroki asortyment akcesoriów pogrzebowych (trumny, urny, krzyże, obudowy, klepsydry), wyrób wieńców, palm i wiązanek z bezpłatną dostawą do pogrzebu, kremacje zwłok, chłodnie na cmentarzach komunalnych
- ankieta - badanie jakości obsługi klienta

Giełda samochodowa

Dziś gliwicka giełda samochodowa to prężnie działający plac handlowy podzielony na cztery sektory: części samochodowe; sprzedaż samochodów, motocykli i rowerów; targowisko (to miejsce handlu odzieżą, artykułami spożywczymi, chemią gospodarczą itp.); dom i otoczenie (meble, elementy małej architektury ogrodowej, piece grzewcze, płoty, ogrodzenia, bramy, nowy i używany sprzęt AGD oraz wszystko, co potrzebne do urządzenia domu i ogrodu).

ul. Kujawska 112, tel. 32 279-79-74, adres e-mail: gielda@mzuk.pl

- dla klientów giełda jest czynna w soboty od 6:00 (do ostatniego klienta), w niedziele od 5:00 (do ostatniego klienta)

- przedsiębiorców zainteresowanych sprzedażą na terenie giełdy samochodowej w Gliwicach zapraszamy do kontaktu z biurem giełdy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, W soboty w godz. 6:00 – 13:00, w niedziele w godz. 5:00 – 13:00

- ceny i opłaty za korzystanie giełdy samochodowej

- opłata targowa na giełdzie samochodowej
- regulamin obiektu

- dokumenty do pobrania:


Plac Krakowski

- sprzedaż drewna - istnieje możliwość zakupu drewna opałowego; należy skontaktować się z działem zieleni MZUK (tel. 32 3350445) w celu ustalenia ceny oraz czy interesujące nas drewno jest dostępne; sprzedaż drewna odbywa się w każdy wtorek i czwartek w godz. 7:00 - 10:00 w siedzibie MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25 c

Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski O/Gliwice 86 1050 1285 1000 0002 0213 1876 


 liczba odsłon strony: 4 917 
Logo Samorządu Gliwice

Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

tel. 32 231 00 31, faks 32 231 00 32

mzuk@mzuk.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP