Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Inspektor ds. technicznych - zastępstwo

Inspektor ds. technicznych - zastępstwo

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c zatrudni na czas zastępstwa pracownika na stanowisku inspektora ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o naborze

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (kierunki preferowane: budownictwo, administracja, ekonomia, zarządzanie),
 • co najmniej 2 lata stażu pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, odporność na stres.

Mile widziane:

 • uprawnienia budowlane,
 • prawo jazdy kat. B.

Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało:

 1. Koordynacja prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2022.
 2. Realizacja wybranych zadań remontowych i inwestycyjnych działu technicznego.
 3. Prowadzenie dokumentacji, przeglądów gwarancyjnych, sporządzanie sprawozdań, raportów
  i zestawień oraz rozliczeń finansowych realizowanych zadań (w tym dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych).
 4. Współpraca z Urzędem Miejskim i innymi Organami Administracji Państwowej w sprawach formalno – prawnych.
 5. Opiniowanie dokumentacji technicznej, sporządzanie wniosków na zawarcie umów na roboty inwestycyjne, usługi i projekty.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25 c (telefon 32 / 335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl w terminie do dnia 10 marca 2021r.

Oferty winny zwierać:

 1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000)".
 2. List motywacyjny.

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska
Data wytworzenia informacji2021-02-16 06:15:01
Informację wprowadził do BIPEwa Kubis
Data udostępnienia informacji w BIP2021-02-16 06:16:55