Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Konserwator - Kryta Pływalnia Delfin

Konserwator - Kryta Pływalnia Delfin

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni
pracownika na stanowisku konserwatora w Krytej Pływalni Delfin przy ul. Warszawska 35
w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o naborze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni
pracownika na stanowisku konserwatora w Krytej Pływalni Delfin przy ul. Warszawska 35
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy
 • uprawnienia/znajomość zagadnień dotyczących hydrauliki i robót wykończeniowo - budowlanych (płytkowanie, malowanie),
 • dyspozycyjność (praca zmianowa według harmonogramu),
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy
  w zespole.

Mile widziane:

 • wykształcenie średnie techniczne,
 • staż pracy na podobnym stanowisku.

Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych,
 • bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oraz sprzętu na terenie obiektu,
 • stała ochrona budynków i pomieszczeń oraz terenu obiektu,
 • obsługa klientów korzystających z szatni,
 • wykonywanie prac porządkowych na terenie krytej pływalni i przed obiektem.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25 c (telefon 32 / 335-04-35) w terminie
do dnia 20 stycznia 2021r.

Oferty winny zwierać:

 1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000)"
 2. List motywacyjny.

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińśka
Data wytworzenia informacji2020-12-16 13:52:46
Informację wprowadził do BIPMariusz Mazur
Data udostępnienia informacji w BIP2021-06-08 12:42:57