Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Konserwator - elektryk

Konserwator - elektryk

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora - elektryka na Giełdzie samochodowej w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o naborze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni
pracownika na stanowisku konserwatora - elektryka na Giełdzie samochodowej
przy ul. Kujawskiej 112 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • uprawnienia do obsługi sieci elektrycznych do 1 kV (SEP),
 • dyspozycyjność (praca wg harmonogramu),
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy
  w zespole.

Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • nadzór nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych,
 • bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu na terenie giełdy,
 • stały nadzór nad budynkami i  pomieszczeniami oraz terenem giełdy,
 • nadzór nad stanem technicznym narzędzi,
 • wykonywanie prac porządkowych na terenie giełdy.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25 c (telefon 32 / 335-04-35) w terminie do dnia 13 listopada 2020r.

Oferty winny zawierać:

 1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000)".
 2. List motywacyjny.

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska
Data wytworzenia informacji2020-09-23 07:39:19
Informację wprowadził do BIPAnna Elżbieciak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-10-30 08:34:57