Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogrodnik - kierowca

Ogrodnik - kierowca

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni pracownika na stanowisku ogrodnik terenów zielonych - kierowca w Dziale Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o naborze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni
pracownika na stanowisku ogrodnik terenów zielonych - kierowca w Dziale Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie minimum zawodowe,
  • doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, umiejętność wykonywania prac przy pielęgnacji zieleni,
  • prawo jazdy kat. B, BE, T,
  • badania wysokościowe (praca na wysokości pow. 3 metrów),

Mile widziane:

  • uprawnienia pilarza,
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  • prawo jazdy kat. C,

Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

-  koszenie (przy użyciu kosiarek i podkaszarek),

-  sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych oraz podlewanie,

-  roboty związanie z zimowym utrzymaniem terenu,

-  prace związane z cięciem i wycinką drzew przy użyciu pilarki spalinowej (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami),

-  prace na wysokości,

-  prowadzenie i obsługa codzienna pojazdów,

-  czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach zielonych,

-  grabienie, prace załadunkowe i porządkowe,

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie do dnia 13 listopada 2020r.

Oferty winny zwierać:

  1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000)"
  2. List motywacyjny

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska
Data wytworzenia informacji2020-10-30 08:30:09
Informację wprowadził do BIPJoanna Król
Data udostępnienia informacji w BIP2020-10-30 08:33:15