Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Opiekun zwierząt – kierowca w Schronisku dla zwierząt

Opiekun zwierząt – kierowca w Schronisku dla zwierząt

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c zatrudni
pracownika na stanowisku opiekun zwierząt – kierowca w Schronisku dla zwierząt przy
ul. Wschodniej w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o naborze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c zatrudni
pracownika na stanowisku opiekun zwierząt – kierowca w Schronisku dla zwierząt przy
ul. Wschodniej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

- prawo jazdy kat. B,

- dyspozycyjność (praca zmianowa),

Mile widziane:

- doświadczenie w pracy ze zwierzętami

Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało:

  • karmienie i pielęgnacja zwierząt,
  • bezpieczne i łagodne obchodzenie się ze zwierzętami,
  • utrzymanie w czystości pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt,
  • zgłoszenie przełożonym o złym stanie zdrowia zwierząt oraz o awariach i usterkach,
  • wyjazdy interwencyjne do zwierząt bezdomnych i zwierząt, które uległy wypadkom drogowym,
  • utrzymanie w czystości samochodu interwencyjnego oraz dbanie o jego należyty stan techniczny.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie do dnia 20 stycznia 2021r.

Oferty winny zwierać:

  1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000)"
  2. List motywacyjny,

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko
z  wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska
Data wytworzenia informacji2020-12-16 13:54:16
Informację wprowadził do BIPMariusz Mazur
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-16 13:55:30