Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Referent ds. ekonomicznych i zamówień w Dziale Planowania i Zamówień

Referent ds. ekonomicznych i zamówień w Dziale Planowania i Zamówień

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c zatrudni
na czas zastępstwa pracownika na stanowisku referenta ds. ekonomicznych i zamówień
w Dziale Planowania i Zamówień w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o naborze

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe (kierunki preferowane: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie),

- znajomość teoretyczna i praktyczna ustawy Prawo zamówień publicznych, a także Ustawy
o finansach publicznych,

- biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,

- komunikatywność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Mile widziane:

- doświadczenie w pracy w zamówieniach publicznych,

Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało:

  1. Przygotowywanie i przeprowadzanie całości procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie Kodeksu Cywilnego.
  2. Przygotowywanie treści umów cywilno-prawnych, których przedmiotem są: najmy, dzierżawy, roboty budowlane, usługi, dostawy.
  3. Przygotowanie korespondencji z kontrahentami oraz Urzędem Miasta.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25 c (telefon 32 / 335-04-35) w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.

Oferty winny zwierać:

  1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000)".
  2. List motywacyjny

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska
Data wytworzenia informacji2021-01-18 11:44:11
Informację wprowadził do BIPRafał Kempa
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-18 11:46:57