oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.53.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 434 877,60 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na krytej pływalni Olimpijczyk w Gliwicach


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Kleczkowska 30  50-227 Wrocław
417 012,20 
02.01.2020 do 31.12.2020
zgodnie z warunkami umowy
 2
RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ W GLIWICACH
TOSZECKA 137/1   44-100 GLIWICE
377 189,10 
02.01.2020 do 31.12.2020
zgodnie z warunkami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)