oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.33.2020
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 465 600,00 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
MICHAŁ MAŚNICA
CHOCIMSKA 4/6  41-506 CHORZÓW
525 512,40 
od 01.10.2020 do 30.09.2021
zgodnie z warunkami umowy
 2
PRAKTYKA LEKARSKA JERZY MYCZKOWSKI
Gliwicka 102   44-153 Sośnicowice
525 600,00 
od 01.10.2020 do 30.09.2021
zgodnie z warunkami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)