oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.3.2021
 
Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Roboty budowlane związane z montażem małej architektury oraz przebudową nawierzchni w ramach zadania modernizacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej w Gliwicach - etap II
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
EKOPOL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JAN OGONOWSKI
PSZCZYŃSKA 14  44-100 GLIWICE
173 430,53
 2
Konsorcjum firm:BHPLAY MACIEJ MYNC
SPÓŁDZIELCZA 27/2   44-102 GLIWICEPPHU MULTI
ŻYTNIA 106   44-141 GLIWICE
191 550,00
 3
DROGOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAGÓRSKA 133   42-680 TARNOWSKIE GÓRY
 234 719,25
 
Adam Bicz ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)