oznaczenie sprawy MZUK.EPZ.50.6.2021 MZUK.10675.2021
 
Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
BLANCA PLUS SPÓŁKA Z O.O.
WĄSKA 1  05-552 WÓLKA KOSOWSKA
4 630 021,19
 
Katarzyna Pałka ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)