Gliwice, 22-03-2021 r.
 
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.7.2021
SOD:
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 214 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej
 
1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty: https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/11979
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335-04-54
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) tryb podstawowy- wariant II (negocjacje fakultatywne) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są dostawy.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 18.00.00.00-9 - nazwa: Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
dodatkowe przedmioty: kod CPV: 18.13.00.00-9 - nazwa: Specjalna odzież robocza kod CPV: 18.14.10.00-9 - nazwa: Rękawice robocze kod CPV: 18.33.00.00-1 - nazwa: Koszulki i koszule kod CPV: 18.44.33.20-5 - nazwa: Czapki kod CPV: 18.14.20.00-6 - nazwa: Okularyochronne kod CPV: 18.42.43.00-0 - nazwa: Rękawice jednorazowe kod CPV: 18.44.41.11-4 - nazwa: Hełmyochronne kod CPV: 18.81.22.00-6 - nazwa: Buty gumowe

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.Zamówienie zostało podzielone na części:1. Część 1 - zakup wraz z dostawą odzieży roboczej.2. Część 2 - zakup wraz z dostawą obuwia roboczego.3. Część 3 - zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej.4. Część 4 - zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, kilka dowolnie wybranych części lub wszystkie części zamówienia.CZĘŚĆ 1 - Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej:Zamówienie obejmuje:1. Sukcesywne dostawy odzieży roboczej dla pracowników MZUK Gliwice.2. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkową liczbę odzieży roboczej zawiera ZAŁĄCZNIK A do niniejszej specyfikacji.3. Dla wskazanego w ZAŁĄCZNIKU A asortymentu Wykonawca dołączy do oferty karty gwarancyjne lub warunki gwarancji określające zakres i termin (minimum 12 miesięcy).4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia według faktycznych potrzeb i niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych w ZAŁĄCZNIKU A szacunkowych liczb zamówienia w danym asortymencie z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zamówienia nie przekroczy wartości umowy jak również do niewykorzystania całej wartości objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - 50% ogólnej wartości dostaw brutto niniejszej części zamówienia.5. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w asortymencie, liczbie, rozmiarach i kolorystyce wynikających z zamówień szczegółowych Zamawiającego.6. Termin dostawy każdorazowo wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia szczegółowego Wykonawcy faksem lub na adres e-mail. Wykonawca obowiązany jest podać aktualny numer faksu lub aktualny adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł przesyłać zamówienia.UWAGA: termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert (patrz pkt 20 SWZ). Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy termin dostawy będzie obowiązujący przez cały okres trwania umowy.7. Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy.Składając ofertę na część 1 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć próbki dla następujących pozycji ZAŁĄCZNIKA A:1. Poz. 1 - Ubranie robocze letnie typ szwedzki - spodnie ogrodniczki.*2. Poz. 5 - Spodnie do pasa - typu bojówki.3. Poz. 7 - Bluza robocza z podszewką softshell.4. Poz. 8 - Ubranie ocieplane typ szwedzki.5. Poz. 13 - Spodnie do pasa 7/8 długości damskie.6. Poz. 14 - Spodnie do pasa - dresowe.7. Poz. 19 - Bluza dresowa (dla pracowników EIW).8. Poz. 20 - Spodnie medyczne.9. Poz. 23 - Koszulka trykotowa.*10. Poz. 24 - Koszulka polo męska.11. Poz. 25 - Koszulka polo damska.12. Poz. 34 - Kurtka zimowa męska dla dozoru.*13. Poz. 35 - Kurtka zimowa damska dla dozoru.*14. Poz. 36 - Kurtka przeciwdeszczowa dla dozoru - softshell.*CZĘŚĆ 2 - Zakup wraz z dostawą obuwia roboczego:Zamówienie obejmuje:1. Sukcesywne dostawy obuwia roboczego dla pracowników MZUK Gliwice.2. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkową liczbę obuwia roboczego zawiera ZAŁĄCZNIK B do niniejszej specyfikacji.3. Dla wskazanego w ZAŁĄCZNIKU B asortymentu Wykonawca dołączy do oferty karty gwarancyjne lub warunki gwarancji określające zakres i termin (minimum 12 miesięcy).4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia według faktycznych potrzeb i niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych w ZAŁĄCZNIKU B szacunkowych liczb zamówienia w danym asortymencie z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zamówienia nie przekroczy wartości umowy jak również do niewykorzystania całej wartości objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - 50% ogólnej wartości dostaw brutto niniejszej części zamówienia.5. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w asortymencie, liczbie, rozmiarach i kolorystyce wynikających z zamówień szczegółowych Zamawiającego.6. Termin dostawy każdorazowo wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia szczegółowego Wykonawcy faksem lub na adres e-mail. Wykonawca obowiązany jest podać aktualny numer faksu lub aktualny adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł przesyłać zamówienia.UWAGA: termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert (patrz pkt 20 SWZ). Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy termin dostawy będzie obowiązujący przez cały okres trwania umowy.7. Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy.Składając ofertę na część 2 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć próbki dla następujących pozycji ZAŁĄCZNIKA B:1. Poz. 1 - Trzewiki robocze z podnoskiem.*2. Poz. 4 - Sandały robocze.3. Poz. 11 - Obuwie sportowe antypoślizgowe typu adidas.4. Poz. 12 - Buty gumowe ocieplane.5. Poz. 14 - Obuwie basenowe wg wzoru WOCK Nube lub równoważne.6. Poz. 15 - Buty gumowe ze ściągaczem - męskie.7. Poz. 17 - Półbuty męskie dla dozoru i kierowców.*8. Poz. 18 - Półbuty damskie dla dozoru.*9. Poz. 19 - Buty zimowe męskie dla pracowników dozoru - wzór buta trekingowego.*10. Poz. 20 - Buty zimowe damskie dla pracowników dozoru.*CZĘŚĆ 3 - Zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej:Zamówienie obejmuje:1. Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej dla pracowników MZUK Gliwice.2. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkową liczbę odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej zawiera ZAŁĄCZNIK C do niniejszej specyfikacji.3. Dla całego asortymentu wskazanego w ZAŁĄCZNIKU C Wykonawca dołączy do oferty certyfikaty CE - zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawą o systemach zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 544), ustawą o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 155) lub deklaracje zgodności z Polską Normą.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia według faktycznych potrzeb i niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych w ZAŁĄCZNIKU C szacunkowych liczb zamówienia w danym asortymencie z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zamówienia nie przekroczy wartości umowy jak również do niewykorzystania całej wartości objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - 50% ogólnej wartości dostaw brutto niniejszej części zamówienia.5. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w asortymencie, liczbie, rozmiarach i kolorystyce wynikających z zamówień szczegółowych Zamawiającego.6. Termin dostawy każdorazowo wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia szczegółowego Wykonawcy faksem lub na adres e-mail. Wykonawca obowiązany jest podać aktualny numer faksu lub aktualny adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł przesyłać zamówienia.UWAGA: termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert (patrz pkt 20 SWZ). Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy termin dostawy będzie obowiązujący przez cały okres trwania umowy.7. Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy.Składając ofertę na część 3 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć próbki dla następujących pozycji ZAŁĄCZNIKA C:1. Poz. 2 - Rękawice drelichowe.*2. Poz. 3 - Rękawice antyprzecięciowe skórzane.3. Poz. 4 - Rękawice ocieplane pięciopalcowe typu top up winter lub równoważne.4. Poz. 5 - Rękawice ocieplane wzmocnione skórą pięciopalcowe.5. Poz. 6 - Rękawice ocieplane ALASKA lub równoważne.*6. Poz. 8 - Rękawice drelichowe wzmocnione skórą pięciopalcowe.7. Poz. 9 - Rękawice olejoodporne pięciopalcowe.8. Poz. 11 - Rękawice gumowe gospodarcze.*9. Poz. 12 - Rękawice nitrylowe z flokowana wyściółką Sol-Vex lub równoważne – kat III.10. Poz. 15 - Rękawice bawełniane podgumowane w części dłoniowej tzw. wampirki, Rękawice Recodrag lub równoważne.*11. Poz. 16 - Rękawice antywibracyjne – kat. II.12. Poz. 18 - Rękawice typu koza – kat. II.*13. Poz. 46 - Szelki bezpieczeństwa.14. Poz. 47 - Linka bezpieczeństwa.15. Poz. 48 - Linka bezpieczeństwa z amortyzatorem.16. Poz. 49 - Urządzenie samohamowne do prac na wysokości.17. Poz. 50 - Hełm ochronny do prac na wysokości.*18. Poz. 51 - Automatyczna przyłbica spawalnicza.19. Poz. 53 - Tarcza spawalnicza do trzymania w ręku.CZĘŚĆ 4 - Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej:Zamówienie obejmuje:1. Sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej dla pracowników MZUK Gliwice.2. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkową liczbę środków ochrony osobistej zawiera ZAŁĄCZNIK D do niniejszej specyfikacji.3. Dla całego asortymentu wskazanego w ZAŁĄCZNIKU D Wykonawca dołączy do oferty certyfikaty CE - zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawą o systemach zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 544), ustawą o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 155) lub deklaracje zgodności z Polską Normą.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia według faktycznych potrzeb i niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych w ZAŁĄCZNIKU D szacunkowych liczb zamówienia w danym asortymencie z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zamówienia nie przekroczy wartości umowy jak również do niewykorzystania całej wartości objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - 50% ogólnej wartości dostaw brutto niniejszej części zamówienia.5. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w asortymencie, liczbie, rozmiarach i kolorystyce wynikających z zamówień szczegółowych Zamawiającego.6. Termin dostawy każdorazowo wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia szczegółowego Wykonawcy faksem lub na adres e-mail. Wykonawca obowiązany jest podać aktualny numer faksu lub aktualny adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł przesyłać zamówienia.UWAGA: termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert (patrz pkt 20 SWZ). Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy termin dostawy będzie obowiązujący przez cały okres trwania umowy.7. Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy.Składając ofertę na część 4 zamówienia Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania próbek.DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:* - Zamawiający przy ocenie ofert dokona oceny zaznaczonych wyżej próbek, to jest:Część 1:Poz. 1 - Ubranie robocze letnie typ szwedzki - spodnie ogrodniczki.Poz. 23 - Koszulka trykotowa.Poz. 34 - Kurtka zimowa męska dla dozoru.Poz. 35 - Kurtka zimowa damska dla dozoru.Poz. 36 - Kurtka przeciwdeszczowa dla dozoru - softshell.Część 2:Poz. 1 - Trzewiki robocze z podnoskiem.Poz. 17 - Półbuty męskie dla dozoru i kierowców.Poz. 18 - Półbuty damskie dla dozoru.Poz. 19 - Buty zimowe męskie dla pracowników dozoru - wzór buta trekingowego.Poz. 20 - Buty zimowe damskie dla pracowników dozoru.Część 3:Poz. 2 - Rękawice drelichowe.Poz. 6 - Rękawice ocieplane ALASKA lub równoważne.Poz. 11 - Rękawice gumowe gospodarcze.Poz. 15 - Rękawice bawełniane podgumowane w części dłoniowej, tzw. wampirki, rękawice Recodrag lub równoważne.Poz. 18 - Rękawice typu koza - kat. II.Poz. 50 - Hełm ochronny do prac na wysokości.UWAGA:1. Oceniane próbki jak i próbki niepodlegające ocenie Wykonawcy, który wygra przetarg w danej części, pozostaną u Zamawiającego na czas trwania umowy w celu porównania dostarczonego towaru w trakcie realizacji umowy z towarem oferowanym w ofercie. Próbki zostaną zwrócone po zakończeniu trwania umowy.2. Próbki Wykonawców, którzy nie wygrają przetargu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania - Wykonawcy winni zgłosić się po odbiór próbek osobiście. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może je zwrócić w inny sposób na koszt Wykonawcy.3. Próbki należy dostarczyć do siedziby MZUK (Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c) przed upływem terminu składania ofert.4. Do każdej próbki należy dołączyć karteczkę z numerem pozycji, której próbka dotyczy. Próbki należy umieścić w nieprzeźroczystym zamkniętym pudełku (kartonie). Na pudełku należy umieścić nieprzeźroczystą kopertę. Na kopercie należy umieścić tylko numer części zamówienia na którą składane są próbki, a do koperty włożyć pisemną informację zawierającą nazwę i adres Wykonawcy. Próbki, pudełko jak i koperty z zewnątrz nie mogą nosić żadnych oznaczeń wskazujących Wykonawcę od którego pochodzą.ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE:Przedstawione w SWZ i w szczegółowych wykazach opisu zamówienia (ZAŁĄCZNIK A, B, C i D)  nazwy własne, marki produktów lub wyroby nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych produktów pod warunkiem zapewnienia parametrów co najmniej identycznych z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty równoważne, muszą być co najmniej:a) o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,b) o parametrach opisanych w dokumentacji przetargowej,c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności itp.).Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane produkty są równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.UWAGA:1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.3. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert do trzech wykonawców.4. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.5. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.6. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.**Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.****dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

Wymagany termin gwarancji: 12 miesięcy licząc od dnia dostawy towaru, Wymagany termin rękojmi: 12 miesięcy licząc od dnia dostawy towaru.

 
4. Oferty częściowe
1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

2) Zamówienie zostało podzielone na części: Część 1 - zakup wraz z dostawą odzieży roboczej. Część 2 - zakup wraz z dostawą obuwia roboczego. Część 3 - zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej. Część 4 - zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej. 3) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, kilka dowolnie wybranych części lub wszystkie części zamówienia.

 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp,
6. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
7. Termin wykonania zamówienia
1) termin wykonania zamówienia: Część 1 - 2 lata od dnia podpisania umowy.Część 2 - 2 lata od dnia podpisania umowy.Część 3 - 2 lata od dnia podpisania umowy.Część 4 - 2 lata od dnia podpisania umowy.,
8. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
1) Warunek posiadania zdolności zawodowej:SKŁADANIE OFERTY WYŁĄCZNIE NA CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali w sposób należyty, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto każda. SKŁADANIE OFERTY WYŁĄCZNIE NA CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali w sposób należyty, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie , co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto każda.SKŁADANIE OFERTY WYŁĄCZNIE NA CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w części 3 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali w sposób należyty, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda. SKŁADANIE OFERTY WYŁĄCZNIE NA CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali w sposób należyty, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł brutto każda. SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 1 i 2 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 1 i 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 110 000 zł brutto każda.SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 1 i 3 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 1 i 3 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości 90 000 zł brutto każda. SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 1 i 4 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 1 i 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości 90 000 zł brutto każda. SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 2 i 3 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 2 i 3 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto każda. SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 2 i 4 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 2 i 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda. SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 3 i 4 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 3 i 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 1, 2 i 3 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 1, 2 i 3 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 130 000 zł brutto każda. SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 1, 2 i 4 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 1, 2 i 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 130 000 zł brutto każda.SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 1, 3 i 4 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 1, 3 i 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda.SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 2, 3 i 4 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 2, 3 i 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto każda.SKŁADANIE OFERTY NA WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:O zamówienie w części 1, 2, 3 i 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie dostawy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda.W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów działających wspólnie.

 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:

11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej  
 
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej"
7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.
12. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej 1) Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej,
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
14. Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: CZĘŚĆ 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), CZĘŚĆ 2: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), CZĘŚĆ 3: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), CZĘŚĆ 4: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)., 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 
15. Termin związania ofertą
1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11-05-2021.
16. Opis sposobu przygotowania i składania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ, b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, d) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, przykładowy wzór zobowiązania i oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane,
5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie w następujących formatach: a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx; b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.
7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub adres e'mail.
8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować,
10) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę,
11) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,
12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu,
13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
14) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
15) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:  i oznaczyć jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, 16) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
17) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
17. Termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 12-04-2021 r. do godz. 09:00, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12-04-2021 r. o godz. 12:00,
3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania, 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
 
18. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ,

2) cenę podana w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji, 3) obliczona przez wykonawce ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) cena określona przez wykonawce w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp, 5) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
jakość dostarczonych próbek Wb=30,00 Jp=((Jof/Jmaks)xWb)x100 pkt skrócenie terminu dostawy Wc=10,00 St=((Sto/7)xWc)x100 pkt

Sposób liczenie według wzorów z tabeli powyżej, gdzie:

Kryterium cena: Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium

Kryterium jakość dostarczonych próbek: Jp - liczba punktów w kryterium Jof - jakość dostarczonej próbki badanej oferty Jmaks - najwyższa jakość dostarczonej próbki Wb - waga w ocenianym kryterium UWAGA: 1. Zamawiający dokona oceny dostarczonych próbek pod względem jakości wykonania. Zamawiający będzie oceniał ogólną jakość produktu: wykończenie, zastosowany materiał, wygoda użytkowania, a dodatkowo w przypadku odzieży gęstość przeszycia szwów i jakość ich wykonania (podkategorie). 2. Dostarczone próbki będą oceniane przez komisję przetargową na podstawie fizycznych oględzin w ramach każdej podkategorii. 3. Próbki oceniane będą indywidualnie przez poszczególnych członków komisji przetargowej zgodnie z macierzą porównania parami Thomasa L. Saaty. 4. Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może otrzymać od członka komisji przetargowej przy ocenie poszczególnej podkategorii wynosi 10 punktów. 5. Z punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji wyciągnięta zostanie średnia arytmetyczna dla każdej podkategorii. Następnie średnie arytmetyczne zostaną zsumowane. 6. Wyliczone w powyższy sposób punkty stanowią Jof - jakość dostarczonej próbki badanej oferty i zostaną podstawione do wzoru z tabeli powyżej: ((Jof/Jmaks)xWbx100 pkt = liczba punktów uzyskana w kryterium jakość dostarczonych próbek.

 

Macierz porównania parami Thomasa L. Saaty:

 

Waga - skala numeryczna Waga - skala werbalna 1 Jednakowo dobre (brak dominacji) 2 Lepsze (dominacja) 0,5 Dla relacji odwrotnych

  Kryterium skrócenie terminu dostawy: St- liczba uzyskanych punktów w kryterium Sto - zaoferowana liczba dni skrócenia terminu realizacji zamówienia badanej oferty Wc - waga w ocenianym kryterium UWAGA: 1. W kryterium skrócenie terminu realizacji oceniany jest okres skrócenia terminu każdorazowej dostawy. 2. Zaoferowany okres skrócenia terminu dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach. 3. Zaoferowany okres skrócenia terminu dostawy dotyczy dni roboczych. 4. Wykonawca może skrócić termin dostawy maksymalnie o 7 dni roboczych. Zaoferowanie terminu dłuższego nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 10 punktów. 5. W przypadku nie wskazania w ofercie skrócenia terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie skraca terminu dostawy. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 punktów. 6. Zaoferowany termin skrócenia dostawy będzie zobowiązujący dla Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia. 2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów, 3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. (cena + jakość dostarczonych próbek + skrócenie terminu dostawy), 4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. 5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"  

 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
23. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1) projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ.
24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1)zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,2)Zamawiający będzie realizował zamówienie według faktycznych potrzeb, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych szacunkowych liczb zamówienia w danym asortymencie - w ramach wartości umowy brutto określonej w §5 ust. 2;3)zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu przeznaczonego do realizacji przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania Wykonawca nie przedstawił zakresu części zamówienia, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia),4)zmiana obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów związanych z wystąpieniem epidemii, pandemii lub stanów zagrożenia epidemicznego, mająca wpływ na realizację umowy;5)działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejaw siły wyższej strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne;6)nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy);7)wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia dostaw, długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustanie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia dostaw);8)zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu produktu, modyfikacja/zmiana parametrów produktu itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji umowy na dotychczasowych warunkach - w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu towaru równoważnego, tj. towaru o co najmniej takich samych cechach, co dany produkt określony w załączniku nr A, Wykonawca rozpocznie dostawy nowego produktu pod warunkiem zmiany umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych;9)zmniejszenia zakresu realizacji umowy, jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta produktu określonego w załączniku nr A do umowy i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego produktu produktem równoważnym - w takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na realizację umowy;10)zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do realizacji umowy - zmiana osób zostanie dokonana w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do umowy;11)zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do odbioru dostarczonych przez Wykonawcę produktów, wymienionych w załączniku nr A do umowy - zmiana osób, zostanie dokonana w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do umowy;12)zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego;13)zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy pzp.
26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: e-mail: iod@mzuk.pl, tel. 32 335-04-47. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: "Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej", numer sprawy: MZUK-EPZ.50.7.2021, prowadzonym w trybie: tryb podstawowy- wariant II (negocjacje fakultatywne) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

27. Załączniki do specyfikacji
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - formularz cenowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór umowy, 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz dostaw, 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

10) ZAŁĄCZNIK A - szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkowa liczba odzieży roboczej.11) ZAŁĄCZNIK B - szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkowa liczba obuwia roboczego.12) ZAŁĄCZNIK C - szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkowa liczba odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej. 13) ZAŁĄCZNIK D - szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkowa liczba środków ochrony osobistej.  
Dyrektor Jednostki
 
01-04-2021 r.  Tadeusz Mazur  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)