Miejski Zarząd Usług Komunalnych       MZUK-EPZ.50.7.2021 Gliwice,  07-04-2021 r.
nr kor. MZUK.11798.2021
 
Dotyczy: Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej Czesc 2 - zakup wraz z dostawa obuwia roboczego
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

Pytanie nr 1: Poz.2 - Trzewiki robocze bez podnoska - jaką mają spełniać normę? Podana norma dotyczy butów z podnoskiem. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że poprawna norma to PN-EN ISO 20347:2012. Pytanie nr 2: Poz.5 - Sandały robocze bez podnosków - jaką mają spełniać normę? Podana norma dotyczy butów z podnoskiem. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że poprawna norma to PN-EN ISO 20347:2012. Pytanie nr 3: Składamy wniosek o przedłużenie terminu składania ofert przetargowych - nasza prośba jest spowodowana zbyt krótkim okresem czasu potrzebnym na ściągnięcie poszczególnych wzorów, deklaracji i referencji od klientów. Odpowiedź: W odpowiedzi na wniosek Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na dzień 19 kwietnia 2021r. godzina 9:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się 19 kwietnia 2021r. o godz. 12:00. Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 18 maja 2021r.

 
  Z poważaniem Tadeusz Mazur Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25 C 44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335-04-54 fax +48 32 231-00-32 przetargi@mzuk.pl