oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.8.2021

 
Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

 

Zakup wraz z dostawą roślin rabatowych, bylin, cebul kwiatowych oraz materiału szkółkarskiego

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 192 198,20 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi:

Numer części
Nazwa części
Kwota brutto (zł) 1  rośliny rabatowe 66 420,00 2 byliny 34 015,00 3 cebule kwiatowe 7 400,00 4 drzewa liściaste 37 951,20 5 krzewy liściaste 3 643,92 6 drzewa iglaste 19 029,60 7 krzewy iglaste 2 678,40 8 róże 8 100,00 9 drzewa liściaste BO 4 719,60 10 krzewy liściaste BO 4 352,40 11 drzewa iglaste BO 3 888,00

 

 
................................................................................
 
Aleksandra Zgadzaj ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)