oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.8.2021

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą roślin rabatowych, bylin, cebul kwiatowych oraz materiału szkółkarskiego "

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: CZĘŚĆ IV drzewa liściaste

GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO z ceną 35 305,20 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2021r. do godz. 09:30 wpłynęły 3 oferty.Zamawiający dokonał oceny i badania ofert, a następnie:1. pismem MZUK.9541.2021 z 19.03.21r. wezwał Wykonawcę do złożenia:- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 2)2. pismem MZUK.9716.2021 Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty wymienione w wezwaniu. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami zamówienia.. CZĘŚĆ V krzewy liściaste
GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI
KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO z ceną 3 249,72 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2021r. do godz. 09:30 wpłynęła 1 oferta.Zamawiający dokonał oceny i badania oferty, a następnie:1. pismem MZUK.9541.2021 z 19.03.21r. wezwał Wykonawcę do złożenia:- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 2)2. pismem MZUK.9716.2021 Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty wymienione w wezwaniu. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami zamówienia. CZĘŚĆ VI drzewa iglaste
GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI
KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO z ceną 18 586,80 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2021r. do godz. 09:30 wpłynęły 3 oferty.Zamawiający dokonał oceny i badania ofert, a następnie:1. pismem MZUK.9541.2021 z 19.03.21r. wezwał Wykonawcę do złożenia:- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 2)2. pismem MZUK.9716.2021 Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty wymienione w wezwaniu. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami zamówienia.. CZĘŚĆ IX drzewa liściaste BO
GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI
KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO z ceną 4 719,60 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2021r. do godz. 09:30 wpłynęły 3 oferty.Zamawiający dokonał oceny i badania ofert, a następnie:1. pismem MZUK.9541.2021 z 19.03.21r. wezwał Wykonawcę do złożenia:- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 2)2. pismem MZUK.9716.2021 Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty wymienione w wezwaniu. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami zamówienia.. CZĘŚĆ X krzewy liściaste BO
GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI
KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO z ceną 5 119,20 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2021r. do godz. 09:30 wpłynęły 2 oferty.Zamawiający dokonał oceny i badania ofert, a następnie:1. pismem MZUK.9541.2021 z 19.03.21r. wezwał Wykonawcę do złożenia:- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 2)2. pismem MZUK.9716.2021 Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty wymienione w wezwaniu. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami zamówienia.. CZĘŚĆ XI drzewa iglaste BO
GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI
KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO z ceną 1 944,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2021r. do godz. 09:30 wpłynęły 3 oferty.Zamawiający dokonał oceny i badania ofert, a następnie:1. pismem MZUK.9541.2021 z 19.03.21r. wezwał Wykonawcę do złożenia:- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 2)2. pismem MZUK.9716.2021 Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty wymienione w wezwaniu. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami zamówienia..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Łączna punktacja

1.
CZĘŚĆ IV drzewa liściaste
GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI
KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO
100,00
100,00
2.
CZĘŚĆ IV drzewa liściaste
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL
CECHOWA 127A, 30-685 KRAKÓW
48,82
48,82
3.
CZĘŚĆ IV drzewa liściaste
Trans-Plant Jakub Jąkalski
Krótka 20/6, 83-000 Pruszcz Gdański
35,54
35,54
4.
CZĘŚĆ V krzewy liściaste GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI
KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO
100,00
100,00
5.
CZĘŚĆ VI drzewa iglaste GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI
KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO
100,00
100,00
6.
CZĘŚĆ VI drzewa iglaste SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL
CECHOWA 127A, 30-685 KRAKÓW
68,90
 68,90
7.
CZĘŚĆ VI drzewa iglaste Trans-Plant Jakub Jąkalski
Krótka 20/6, 83-000 Pruszcz Gdański
37,13
37,13
8.

CZĘŚĆ IX drzewa liściaste BO GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO

100,00

100,00

9.

CZĘŚĆ IX drzewa liściaste BO SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL CECHOWA 127A, 30-685 KRAKÓW

47,92

47,92

 
10.

CZĘŚĆ IX drzewa liściaste BO Trans-Plant Jakub Jąkalski Krótka 20/6, 83-000 Pruszcz Gdański

36,24

36,24

11.

CZĘŚĆ X krzewy liściaste BO GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO

100,00

 

100,00

12.
CZĘŚĆ X krzewy liściaste BO Trans-Plant Jakub Jąkalski
Krótka 20/6, 83-000 Pruszcz Gdański

62,50

62,50

13.

CZĘŚĆ XI drzewa iglaste BO GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE BOLESŁAW ŁAKOMSKI KRYCHA 10, 62-610 SOMPOLNO

100,00

100,00

14.
CZĘŚĆ XI drzewa iglaste BO SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL
CECHOWA 127A, 30-685 KRAKÓW
31,25
31,25
15.

CZĘŚĆ XI drzewa iglaste BO Trans-Plant Jakub Jąkalski Krótka 20/6, 83-000 Pruszcz Gdański

 

25,95

 

25,95

 
 
 

Kierownik Działu Planowania i zamówień

24-03-2021 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor

24-03-2021 r. Tadeusz Mazur

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)