oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.9.2021

 
Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

 

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 615 414,60 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Adam Bicz ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)