oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.10.2021
 
Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Wymiana piasku w piaskownicach położonych na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZUK
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
EKOPOL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JAN OGONOWSKI
PSZCZYŃSKA 14  44-100 GLIWICE
82 929,06
 2
W.P.T.U.P.H. Andrzej Frączek
Stawowa 10   42-625 Ożarowice
113 824,20
 
Adam Bicz ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)