Miejski Zarząd Usług Komunalnych       MZUK-EPZ.50.11.2021 Gliwice,  02-04-2021 r.
  nr kor. MZUK.11301.2021
 
Dotyczy: Budowa street workout parku przy ulicy Żernickiej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Jako załącznik do swz Zamawiający dodaje mapkę terenu.

 
 
 
  Z poważaniem Tadeusz Mazur Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25 C 44-109 Gliwice tel. +48 32 335 04 54 przetargi@mzuk.pl