oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.91.2022
 
Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 01
Centrum Profilaktyki i Lecznictwa CENPIL Sp. z o.o.
Mechaników 9  44-109 Gliwice
1 182 600,00
 
Adam Bicz ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)