Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Konserwator na Giełdzie samochodowej

Konserwator na Giełdzie samochodowej

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora na Giełdzie samochodowej przy ul. Błonie 12 w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o naborze

Wymagania konieczne:
-    wykształcenie minimum zawodowe,
-    dyspozycyjność (praca wg harmonogramu),
-    brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
-    rzetelność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
-    prawo jazdy kat. B

Mile widziane:
-    uprawnienia do obsługi sieci elektrycznych SEP do 1 kV , uprawnienia pilarza, inne uprawnienia.

Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
-    nadzór nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych,
-    bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu na terenie giełdy,
-    stały nadzór nad budynkami i  pomieszczeniami oraz terenem giełdy,
-    nadzór nad stanem technicznym narzędzi,
-    wykonywanie prac porządkowych na terenie giełdy.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25 c (telefon 32 / 335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl w terminie do dnia 12 lipca 2024 r.

Oferty winny zawierać:
1.    CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000)".
2.    List motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.
Informacja o administratorze danych zamieszczona jest poniżej ogłoszenia.

Klauzula informacyjna - RODO

Informacja dot. rekrutacji w związku z ochroną danych osobowych

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska - Pogorzelska
Data wytworzenia informacji2024-04-26 09:35:59
Informację wprowadził do BIP Patrycja Cieślok-Sorowka
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-26 09:35:59
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-06-21 10:34:14
2 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-06-11 07:27:02
3 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-05-20 11:07:36
4 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2024-04-26 09:39:22
5 Utworzenie dokumentu Patrycja Cieślok-Sorowka2024-04-26 09:35:59