Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Mienie i finanse

Mienie i finanse

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla samorządowych jednostek budżetowych.

MZUK zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.09.157.1240 z dn. 24.09.2009r. z późn. zm.) wszelkie swoje wydatki pokrywa z budżetu, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu miasta.

MAJĄTEK MZUK

Wartość majątku na dzień 31.12.2020 r.

 1. Budynki i lokale - 107 970 511,95
 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -139 912 846,26
 3. Kotły i maszyny energetyczne - 375 767,49
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania -1 595 158,57
 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 4 012 292,63
 6. Urządzenia techniczne - 3 749 060,87
 7. Środki transportu - 8 286 166,98
 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia - 5 284 679,98
 9. Grunty - 111 001 443,73
 10. Inwentarz żywy - 5 418,53
 11. Wyposażenie w użytkowaniu - 1 628 462,55
 12. Dobra kultury - 6 283 678,78
 13. Wartości niematerialne i prawne - 378 548,30
 14. Środki trwałe w budowie - 12 700 606,94

Razem (brutto) 403 184 643,56

Wartość majątku na dzień 31.12.2019 r.

 1. Budynki i lokale - 105 266 178,58
 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 131 672 588,96
 3. Kotły i maszyny energetyczne - 375 767,49
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 1 500 507,62
 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 3 637 513,92
 6. Urządzenia techniczne - 3 647 108,25
 7. Środki transportu - 8 172 823,03
 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia - 5 121 068,06
 9. Grunty - 111 220 347,22
 10. Inwentarz żywy - 5 418,53
 11. Wyposażenie w użytkowaniu - 111 220 347,22
 12. Dobra kultury - 6 283 678,78
 13. Wartości niematerialne i prawne - 377 668,30
 14. Środki trwałe w budowie - 6 257 019,22

Razem (brutto) 385 167 807,39

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Janik
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:36:59
Informację wprowadził do BIPMarzena Sosnowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:36:59
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-23 05:20:56
2Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-23 05:21:59
3Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-23 05:40:58
4Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-02-01 08:40:28
5Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-02-09 10:36:03
6Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-02-09 10:36:27
7Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-02-25 06:23:48
8Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-05 08:26:48