Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe w systemie zaprojektuj i wybuduj 28-04-2021
9:00
0 1
2. Budowa street workout parku przy ulicy Żernickiej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj 20-04-2021
9:00
0 0
3. Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej 19-04-2021
9:00
1 1
4. Zakup wraz z dostawą trumien dla potrzeb działalności pogrzebowej Zakładu Pogrzebowego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 19-04-2021
11:00
0 0
5. Utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych w Gliwicach 14-04-2021
10:00
0 0
6. Roboty budowlane związane z montażem małej architektury oraz przebudową nawierzchni w ramach zadania modernizacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej w Gliwicach - etap II 07-04-2021
9:00
0 0
7. Wymiana piasku w piaskownicach położonych na terenach zewnętrzynch administrowanych przez MZUK 01-04-2021
10:00
0 0
8. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybuduj 31-03-2021
9:00
0 0
9. Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach 29-03-2021
9:00
2 1
10. Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby MZUK Gliwice 26-03-2021
9:00
0 0