Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów w Gliwicach 07-02-2023
10:00
0 0
2. Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo-rekreacyjnych w Gliwicach 01-02-2023
11:00
0 0
3. Zakup wraz z dostawą oleju opałowego 19-01-2023
10:00
0 0
4. Wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych 10-01-2023
11:00
0 0
5. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego(1) 05-01-2023
11:00
0 0
6. Kompleksowe usługi weterynaryjne(1) 12-12-2022
11:00
0 0
7. Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 09-12-2022
10:00
1 1
8. Wykonanie prac w zakresie przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Lipowej w Gliwicach 18-11-2022
11:30
1 1
9. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego 18-11-2022
10:00
0 0
10. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw 10-11-2022
9:00
0 0