Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Budowa placu targowego wraz z zadaszeniem oraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej 10-11-2020
11:30
0 1
2. Roboty budowlane związane z montażem małej architektury w związku z budową placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach 30-10-2020
11:30
2 0
3. Budowa wiaty na terenie nieruchomości przy ul. Nad Łąkami w Gliwicach 26-10-2020
11:30
0 0
4. Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach 16-09-2020
11:30
2 4
5. Budowa oświetlenia i nawierzchni drogi leśnej w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja drogi leśnej w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach" 26-08-2020
11:30
2 0
6. Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. św. Jacka w Gliwicach II 20-08-2020
11:30
0 0
7. Całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień 19-08-2020
9:30
0 0
8. Świadczenie usług nauki pływania uczniów klas III-VI gliwickich szkół podstawowych objętych programem dofinansowania z Urzędu Miasta Gliwice oraz nauki pływania realizowanej w ramach zawieranych umów przez Zamawiającego. 17-08-2020
11:30
0 0
9. Rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową nawierzchni oraz ogrodzenia przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach 05-08-2020
11:30
1 0
10. Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. św. Jacka w Gliwicach 31-07-2020
11:30
0 0