Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Załatwiane sprawy

Załatwiane sprawy

Palmiarnia Miejska w Gliwicach
ul. Fredry 6, 44-100 Gliwice
tel. 32 231-32-39
godz. otwarcia:

poniedziałek - nieczynne
wtorek - piątek - 9:00 - 18:00
sobota - niedziela - 10:00 - 18:00


Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice
ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice
tel. 32 238-88-70

Rezerwacji miejsca w domkach letniskowych lub na polu namiotowym można dokonać zarówno telefonicznie pod numerem (32) 238 88 70, drogą mailową: owczechowice@mzuk.pl lub osobiście w biurze ośrodka:

  • przed sezonem, w godzinach 7:00 - 15:00,
  • w sezonie, w godzinach 10:00 - 18:00

Informacje na temat temperatury wody i powietrza, umieszczane są w sezonie codziennie na tablicy budynku ratowników wodnych oraz na stronie serwisu kąpielowego sk.gis.gov.pl.

Informacje o jakości wody umieszczane są w sezonie na tablicy przy plaży oraz są dostępne do wglądu w biurze kierownika ośrodka.


Kryte pływalnie: Delfin, Mewa, Neptun, Olimpijczyk

Delfin:
ul. Warszawska 35,
telefon kasa: 32 331 04 45,
telefon kierownik: 32 335 61 74,
delfin@mzuk.pl,
godz. otwarcia: poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00, sobota 8:00 - 22:00, niedziela i święta 8:00 - 22:00
- rezerwacja sali sportowej na terenie pływalni Delfin odbywa się poprzez kontakt osobisty w pływalni, telefonicznie, mailowo lub poprzez witrynę miejską zarezerwuj.gliwice.eu na której znajduje się aktualny harmonogram dostępności sali przy ul. Warszawskiej 35

Mewa:
ul. Mewy 36,
telefon kasa: 32 232-37-66,
telefon kierownik: 32 305-06-46,
mewa@mzuk.pl;
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00, sobota 10:00 - 22:00, niedziela i święta 10:00 - 22:00

Neptun:
ul. Dzionkarzy 29,
telefon kasa: 32 444-28-17,
telefon kierownik: 32 444-28-16,
neptun@mzuk.pl;
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00, sobota 08:00 - 22:00, niedziela i święta 08:00 - 22:00

Olimpijczyk:
ul. Oriona 120,
telefon: 32 445-05-75,
olimpijczyk@mzuk.pl,
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00, sobota 8:00 - 22:00, niedziela i święta 8:00 - 22:00

Przy dłużej współpracy zaleca się podpisanie umowy wynajmu. W tym celu należy wystosować pisemnie lub mailowo prośbę o zawarcie umowy na wynajem wskazując: okres obowiązywania, ilość godzin wynajmu tygodniowo, a także podając pełne dane teleadresowe niezbędne do zawarcia umowy z MZUK - umieszczenie reklamy, w tym w formie plakatu na terenie obiektu możliwe jest po telefonicznej konsultacji z kierownikiem pływalni, a w następstwie skierowaniu prośby o zawarcie umowy na wynajem powierzchni reklamowej w której określony zostanie: okres obowiązywania, powierzchnia plakatu wyrażona w m2 oraz pełne dane teleadresowe niezbędne do zawarcia umowy z MZUK


Stadiony i boiska sportowe, boiska wielofunkcyjne

501 486 376

stadiony@mzuk.pl


Korty tenisowe
ul. Kosynierów 6,
tel.: 32 331 33 60, 501 486 376

korty@mzuk.pl

obiekt czyny w okresie od 1 maja do 31 października, czynne codziennie w godz. 8:00 – 22:00

obiekt oferuje: korty do gry o nawierzchni mączkowej, trybunę dla widzów przy głównym korcie, szatnie damską i męską, toalety, parking dla samochodów, kawiarnię


Hala widowiskowo-sportowa w Sośnicy
ul. Sikorskiego 130, 44-103 Gliwice
tel. 32 332-10-87

hala@mzuk.pl


Giełda Samochodowa w Gliwicach
ul. Błonie 12, 44-100 Gliwice
telefon - Kasa Giełdy: 32 279 79 74
telefon - Biuro Giełdy: 32 331 04 46
e-mail: gielda@mzuk.pl

Godziny otwarcia Biura Giełdy:
poniedziałek-piątek: 7:00 – 15:00
sobota: nieczynne
niedziela: 6:00 – 14:00

Godziny otwarcia Kasy Giełdy:
poniedziałek-piątek: 7:00 – 14:00
sobota: nieczynne
niedziela: 6:00 – 13:00

Godziny otwarcia targowiska Giełdy Samochodowej w niedziele giełdowe: od 6:00 do ostatniego klienta


Godziny otwarcia Hali Targowej:
niedziela: 6:00-14:00

Sprawy można załatwiać telefonicznie, poprzez e-mail, listownie lub osobiście w biurze Giełdy Samochodowej.

UWAGA! Od 1 września 2021 roku obowiązują cenniki:

 

Targowisko przy ul. Lipowej

telefony: biuro 32/ 331 04 46; kasa 32/279 79 74
e-mail: gielda@mzuk.pl

czynne: wtorek, piątek w godz. 6:00 - 14:00; Targ staroci - druga i ostatnia niedziela miesiąca; wyjątkiem są dni świąteczne

 

Targowisko przy ul. Kopernika

telefony: biuro 32/ 331 04 46; kasa 32/279 79 74

gielda@mzuk.pl

czynne: poniedziałek - sobota w godz. 6:00 - 17:00


Schronisko dla zwierząt
ul. Wschodnia
telefon biuro: 519 743 556 od 10:00 do 16:00
interwencyjny: 513 127 426

czynne w tygodniu od 10:00 do 16:00
w soboty od 10:00 do 16:00

  • regulamin Schroniska
  • regulamin Schroniska - wersja dostępna cyfrowo
  • adopcja zwierząt - odbywa się w godzinach pracy Schroniska; poprzedza ją rozmowa kwalifikacyjna oraz podpisanie umowy adopcyjnej
  • Schronisko dla zwierząt w Gliwicach nie pobiera żadnych opłat
  • program nieodpłatnego znakowania (czipowania) psów i kotów, które skończyły 6 miesięcy i nie są to zwierzęta hodowlane przeznaczone na sprzedaż - żeby skorzystać z możliwości wszczepienia mikroprocesorów swoim pupilom, należy być zameldowanym na terenie Gliwic, posiadać książeczkę zdrowia psa lub kota, a także okazać dowód tożsamości (celem potwierdzenia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia specjalnego formularza); zainteresowani powinni zgłosić się do Przychodni Weterynaryjnej Amicus przy ulicy Pszczyńskiej 2 w Gliwicach
  • program bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt obejmuje wolnożyjące koty na terenie miasta Gliwice; skierowania na sterylizację, kastrację oraz leczenie kotów wydawane są w siedzibie Schroniska dla zwierząt (w godzinach pracy placówki) oraz w siedzibie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00); zbiegi wykonywane są w Przychodni Weterynaryjnej przy ulicy Ku Dołom 6 w Gliwicach
  • wolontariat - osoby zainteresowane współpracą ze Schroniskiem na zasadzie wolontariatu proszone są o kontakt z kierownictwem placówki; z przyszłymi wolontariuszami prowadzona jest rozmowa oraz szkolenie 

Izba wytrzeźwień
ul.Okopowa 6
44-100 Gliwice
tel. 32 335-04-93
diw@mzuk.pl

WINDYKACJA

Osoba posiadająca zadłużenie z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, która nie posiada środków finansowych na jednorazową spłatę zadłużenia może ubiegać się o ratalną spłatę lub odroczenie terminu płatności - druk W wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o umorzenie zadłużenia - druk

Do wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej druk oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie MZUK lub Izby Wytrzeźwień lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres: MZUK Gliwice, 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25 C. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 36 miesięcy), a okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok.

OPŁATA PROLONGACYJNA:

Zgodnie z uchwałą Nr XX/493/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 roku wprowadza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej gdy przyczyną wydania decyzji była klęska żywiołowa lub wypadek losowy (np. ciężka choroba).

OPŁATA SKARBOWA:
Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek strony, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2019 poz. 1000 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł tj. wg stawki określonej w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy zapłaty opłaty dokonuje się:

1. bezgotówkowo - bezpośrednio na rachunek bankowy:

Banku Millennium S.A. numer 51 1160 2202 0000 0005 0724 6351

2. gotówką:

w kasach Urzędu Miejskiego (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów lub na IV piętrze);

Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej, należy dołączyć do akt sprawy w terminie 7 dni, od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej i niedostarczenia dowodu jej zapłaty w wyznaczonym terminie czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Cmentarze komunalne

ul. Kozielska 120, 44-100 Gliwice
32 335-04-63

Zakład pogrzebowy

ul. Raciborska 12

 32 231-98-45

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPatrycja Cieślok - Sorowka
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:36:59
Informację wprowadził do BIPPatrycja Cieślok-Sorowka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:36:59
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-26 12:13:22
2Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-26 12:47:16
3Modyfikacja stronyIwona Janik2020-08-26 12:59:18
4Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-04 06:15:56
5Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-04 06:17:18
6Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-04 06:42:01
7Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-04 06:55:23
8Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-23 05:58:17
9Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-23 06:01:42
10Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-23 06:11:21
11Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-23 06:20:42
12Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-23 06:41:16
13Modyfikacja stronyIwona Janik2020-09-23 07:09:16
14Modyfikacja stronyIwona Janik2020-10-05 09:34:57
15Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-01-28 11:04:28
16Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-02-11 11:05:32
17Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-09 11:45:25
18Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-09 11:48:33
19Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-09 11:53:23
20Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-09 11:56:42
21Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-11 09:28:02
22Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-11 11:51:14
23Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-11 12:07:14
24Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-11 12:09:49
25Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-11 12:10:50
26Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-11 12:10:55
27Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-12 12:35:40
28Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-12 13:01:09
29Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-15 10:48:58
30Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-15 10:52:21
31Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-16 10:04:54
32Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-16 11:32:01
33Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-03-29 12:13:57
34Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-04-01 10:30:39
35Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-05-17 12:17:55
36Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-08-02 08:10:47
37Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-08-02 09:39:24
38Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-08-02 10:23:16
39Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-08-02 10:28:35
40Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-08-02 11:03:38
41Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-08-02 11:04:50
42Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-08-04 13:11:30
43Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2021-09-01 11:56:36
44Modyfikacja stronyIwona Janik2022-01-03 13:08:56
45Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2022-01-18 09:50:52
46Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2022-01-18 14:11:50
47Modyfikacja stronyMarzena Sosnowska2022-04-06 09:44:42
48Modyfikacja stronyIwona Janik2022-05-05 08:39:11
49Modyfikacja stronyIwona Janik2022-06-15 07:48:56
50Modyfikacja stronyIwona Janik2022-07-05 07:31:58
51Modyfikacja stronyIwona Janik2022-07-12 08:21:11
52Modyfikacja stronyIwona Janik2022-07-12 08:21:19
53Modyfikacja stronyIwona Janik2023-02-01 07:18:56
54Modyfikacja stronyIwona Janik2023-02-01 07:18:58
55Modyfikacja stronyIwona Janik2023-02-22 14:20:16
56Modyfikacja stronyIwona Janik2023-04-12 08:51:58
57Modyfikacja stronyPatrycja Cieślok-Sorowka2023-07-07 07:41:51
58Modyfikacja stronyPatrycja Cieślok-Sorowka2023-07-07 07:43:55
59Modyfikacja stronyPatrycja Cieślok-Sorowka2023-12-20 13:11:39
60Modyfikacja stronyPatrycja Cieślok-Sorowka2023-12-20 13:44:53
61Modyfikacja stronyPatrycja Cieślok-Sorowka2023-12-20 13:50:56