Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Konserwator na terenie Giełdy Samochodowej w Gliwicach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora na Giełdzie samochodowej przy ul. Kujawskiej 112.

Umowa zlecenie do prac porządkowych

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach zatrudni na podstawie umowy zlecenie do prac porządkowych na terenie targowiska przy ul. Lipowej i Giełdy samochodowej w Gliwicach.

Opiekun zwierząt – kierowca w Schronisku dla zwierząt przy ul. Wschodniej

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c zatrudni pracownika na stanowisku opiekun zwierząt - kierowca w Schronisku dla zwierząt przy ul. Wschodniej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opiekun zwierząt w Schronisku dla zwierząt przy ul. Wschodniej w Gliwicach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c zatrudni dwóch pracowników na stanowisko opiekuna zwierząt w Schronisku dla zwierząt przy ul. Wschodniej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Konserwator na czas zastępstwa w Krytej Pływalni Olimpijczyk

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni pracownika na czas zastępstwa na stanowisku konserwatora w Krytej Pływalni Olimpijczyk przy ul. Oriona 120 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Konserwator na czas zastępstwa w Dziale Stadionów sportowych

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c zatrudni pracownika na czas zastępstwa na stanowisku konserwatora w Dziale Stadionów sportowych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Referent ds. technicznym w Dziale Technicznym w pełnym wymiarze czasu pracy DO/8/2022

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Konserwator w Ośrodku wypoczynkowym Czechowice

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora w Ośrodku wypoczynkowym Czechowice przy ul. Ziemięcickiej 62 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ogrodnik terenów zielonych - kierowca w Dziale Zieleni

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni pracownika na stanowisku ogrodnik terenów zielonych - kierowca w Dziale Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy.