Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem ciągów pieszych na działkach nr 680, 655/2 i 1914 w rejonie ul.Paderewskiego i ul.Obrońców Pokoju w Gliwicach 25-08-2014
11:30
0 0
2. Kompleksowe świadczenie usług nauki pływania uczniów gliwickich szkół objętych programem dofinansowania przez Urząd Miasta Gliwice oraz nauki pływania realizowanej w ramach zawieranych umów przez MZUK 14-08-2014
10:00
0 0
3. Zakup paliw silnikowych w systemie bezgotówkowym 12-08-2014
11:30
0 0
4. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego dekoracyjnego elewacji pawilonów Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 31-07-2014
11:30
0 0
5. Modernizacja skweru miejskiego wraz z budową placu zabaw przy ul. Magnolii w Gliwicach-Wilczym Gardle 17-07-2014
11:30
0 0
6. Wykonanie punktu obsługi osób higienicznie zaniedbanych w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach 15-07-2014
11:30
0 0
7. Wykonanie punktu obsługi osób higienicznie zaniedbanych w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach 04-07-2014
11:30
0 0
8. Modernizacja dawnej Kaplicy Gallego wraz ze zmianą rodzaju pokrycia dachowego w parku miejskim przy ul. Kozielskiej w Gliwicach - MZUK.EPZ.50.32.2014 03-07-2014
12:30
0 0
9. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego na krytej pływalni Delfin w Gliwicach - EPZ.50.30.2014 02-07-2014
11:30
0 0
10. Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury Cmentarza Centralnego w Gliwicach - etap XII - MZUK.EPZ.50.29.2014 12-06-2014
11:30
0 0