Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie specjalistycznych zadan w zakresie bezpieczenstwa osób przebywających na obszarach wodnych 01-04-2014
11:30
0 0
2. Dostawa odczynników chemicznych do uzdatniania wody basenowej 28-03-2014
11:30
0 0
3. Wykonanie II etapu modernizacji budynku szatniowo-magazynowego zlokalizowanego na Kapielisku Leśnym w Gliwicach 25-03-2014
11:30
0 0
4. Wykonanie II etapu modernizacji budynku socjalno-biurowego (obiekt 1013) na terenie Giełdy Samochodowej przy ul.Błonie 12 w Gliwicach 12-03-2014
11:30
0 0
5. Modernizacja infrastruktury Cmentarza Centralnego przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach - etap IX 11-03-2014
11:30
0 0
6. Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrzosowej w Gliwicach - etap III, V i VI 10-03-2014
11:30
0 0
7. Przebudowa żydowskiego domu przedpogrzebowego przy ul. Poniatowskiego 14 w Gliwicach 10-03-2014
11:30
0 2
8. Wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach i w polach piaskowych, oraz uzupełnienie żwiru w polach żwirowych na terenie Gliwicach 07-03-2014
11:30
0 0
9. Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawadzkiego 1 w Gliwicach - Łabędach 06-03-2014
11:30
0 0
10. Zakup wraz z dostawą materiału roślinnego 26-02-2014
11:30
0 0