Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie projektu Parku Południowego tzw. Alei Noworybnickiej w Gliwicach 04-10-2022
10:00
0 0
2. Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień 30-09-2022
10:00
0 0
3. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru "Szuwarek" przy ul. Makuszyńskiego w Gliwicach 28-09-2022
10:00
0 0
4. Pobór opłat na terenie Giełdy samochodowej w Gliwicach oraz na terenie miasta Gliwice 19-09-2022
11:30
0 0
5. Zagospodarowanie parku "Zacisze" w Bojkowie - Gliwicach 19-09-2022
11:00
0 0
6. Wykonanie prac modernizacyjnych w Hali Widowiskowo-Sportowej Sośnica w Gliwicach(1) 16-09-2022
11:00
0 0
7. Budowa systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości przy odśnieżaniu dachu krytej pływalni Mewa w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj 14-09-2022
11:00
1 1
8. Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach 08-09-2022
11:30
0 0
9. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Toszeckiej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj 07-09-2022
11:30
0 0
10. Przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów w Gliwicach 02-09-2022
11:00
0 0