Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zakup wraz z dostawą roślin rabatowych, bylin, cebul kwiatowych oraz materiału szkółkarskiego 18-03-2021
9:30
0 0
2. Dostawa solanki 12-03-2021
11:30
0 1
3. Obsługa szaletów miejskich w Gliwicach 03-03-2021
11:30
0 0
4. Wycinka drzew na terenach administrowanych przez MZUK. 25-02-2021
9:00
0 1
5. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe w systemie zaprojektuj i wybuduj 20-01-2021
11:30
2 1
6. Roboty budowlane związane z montażem małej architektury w związku z budową placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach 19-01-2021
11:30
0 0
7. Budowa placu targowego wraz z zadaszeniem oraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej 08-01-2021
11:30
0 0
8. Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 08-01-2021
12:00
0 0
9. Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na krytej pływalni Olimpijczyk oraz Delfin w Gliwicach 07-01-2021
10:30
0 0
10. Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo-rekreacyjnych w Gliwicach 22-12-2020
11:30
2 2